D&B Onboard

Sørg for at vær compliant i dine internationale forretninger
Kom i gang
Bliv compliant, og sæt skub i væksten
check-mark-blue.png

Rettidig omhu med afdelingens ressourcer. Lad data hjælpe med umiddelbare beslutninger

check-mark-blue.png

Træf ensartede kreditbeslutninger baseret på jeres egen sammensatte kreditmatrix

check-mark-blue.png

Optimer kundeoplevelsen. Dine kunder får svar på deres betalingsmuligheder, og oplever en hurtig ordreproces

Bliv compliant, og sæt skub i væksten

Bliv compliant, og sæt skub i væksten

Med nye, mere omfattende og konstant ændrede regler på markedet er det lidt af en udfordring at identificere og kontrollere risiko på en effektiv måde. Men at opnå compliance handler ikke kun om at følge myndighedskrav. At gøre forretning med de forkerte indebærer både økonomiske risici og dårlig omtale.

Man skal både overholde loven i forhold til hvidvask af penge, krav til KYC (Know Your Customer) og skatteregler, samtidig med at man øger væksten og effektiviteten og skaber konkurrencefordele. Gennem vores strategiske partner Dun & Bradstreet får du adgang til data og analyser på internationalt niveau, så du kan sikre compliance og samtidig sige ja til de rette kunder ved at have et komplet overblik over virksomhedens forretninger, nøgletal og ejerforhold.

Med D&B Onboard fra Dun & Bradstreet kan du hurtigt og effektivt administrere dine kontroller i ét og samme system. 

Sørg for, at du følger lovgivningen

Sørg for, at du følger lovgivningen

Brug kvalitetsdata til at sikre, at du altid overholder reglerne

 • Sørg for hele tiden at være ajour med overskuelige informationer om koncernstrukturer, ejerforhold og personerne bag virksomheden.
 • Vær sikker på, at I som virksomhed konsekvent efterlever reglerne, uanset hvor i verden kunderne befinder sig.
 • Træf sikre forretningsbeslutninger ved hjælp af adgang til omfattende internationale sanktionslister, oplysninger om ejerforhold og søgbare artikelarkiver.
Arbejd effektivt og sikkert med compliance

Arbejd effektivt og sikkert med compliance

Få et værktøj der hjælper dig med at mindske risikoen for fatale fejl

 • Forenkl arbejdet med et værktøj, der er specielt designet til at underbygge arbejdsprocedurerne inden for compliance.
 • Efterlev kravene til sporbarhed ved, at systemet automatisk arkiverer gennemførte kontroller og gør dem søgbare.
 • Få et klart og tydeligt overblik gennem muligheden for at tilføje, gemme og søge efter egne noter koblet til de kontroller, der er foretaget direkte i systemet.
Kontroller, hvem du gør forretninger med

Kontroller, hvem du gør forretninger med

Information om 350 mio. virksomheder på verdensplan - samlet ét sted

 • Reducér kreditrisikoen ved hjælp af dybdegående informationer om virksomheder og nøgletal.
 • Få et klart og tydeligt overblik over dem du gør forretninger med,og undgå ubehagelige overraskelser.
 • Få fuld kontrol over netværket omkring dine internationale forretningspartnere gennem komplet information om koncernstrukturen.

Bliv klogere på løsningen i denne 2 min. video

D&B Onboard er et brugervenligt søgeværktøj, hvor du kan finde virksomheder i hele verden. Derefter kan du udbygge med informationer inden for en række nøgleområder inden for compliance og verificering, fx:

 • Basic Entity ID – korrekt verificering af selskabet.
 • Sanction Lists Check – kontrollerer både virksomheden og ansatte i forhold til sanktionslister verden over.
 • Country Risk Check – kontrollerer om det land, hvor virksomheden opererer, figurerer på sanktionslister.
 • Stock Exchange – om og hvor virksomheden er børsnoteret.
 • Regulators Lists Check – om virksomheden er registreret af kontrolmyndigheder for finansielle markeder, fx Finanstilsynet.
 • PEP – om personer er politisk eksponerede.
 • C-level Executive Check – kontrol imod sanktionslister for ansatte.
 • Business Summary – virksomhedens status og virksomhedsform.
 • Credit Information – kreditrating af virksomheden.

 1. Begynd med at definere formålet med kontrollen: Er der tale om en ny kunde eller en leverandør?
 2. Identificer en eller flere modparter, det vil sige den virksomhed eller person, du vil undersøge. Herefter viser løsningen compliance-relaterede informationer fra en lang række kilder, herunder f.eks. sanktionslister, adverse media lister og PEP-lister.
 3. Tilføj anmærkninger ud fra egen vurdering. Det kan være kategoriseringer og overvågningspåmindelser.
 4. Hver kørsel arkiveres i systemet med dato og tidspunkt og er fuldt sporbar for de medarbejdere, som håndterer proceduren. Snart er der oprettet en portefølje af kørsler til opfølgning med nærmere angivne intervaller. På den måde sikrer og automatiserer afdelingen sine procedurer.
db-onboard-circle.png

Selvfølgelig vil I gerne følge love, regler og forordninger for både at tage ansvar for markedet og for at være compliant. Vi har allerede set, at sanktionerne for dem, som ikke overholder reglerne, er strenge. Med de nye krav, som fremgår af direktivet om hvidvask af penge, bliver opgaven ikke lettere. Den største ændring i direktivet er, at begrebet PEP (Politically Exposed Person) udvides til nu også af omfatte svenske statsborgere. Det betyder, at arbejdet med at kortlægge og administrere politisk eksponerede personer bliver større for samtlige finansielle institutioner og virksomheder, der har kunder i Sverige, og som er underlagt direktivet om hvidvask af penge.

Ny lovgivning kræver, at finansielle institutioner og virksomheder skal kontrollere, om deres kunder er politisk eksponerede personer, PEP (Politically Exposed Person), eller om de figurerer på sanktionslister over hvidvask af penge og terrorisme. En PEP anses gennem sin stilling og sin indflydelse for at have en position, som i sig selv udgør en risiko for at blive udsat for f.eks. bestikkelse. Det drejer sig om dem, som har eller har haft en vigtig offentlig funktion, som f.eks. ministrer eller regeringschefer. Herudover indbefatter det også ledelseshverv i internationale organisationer. Det er ikke ulovligt at gøre forretninger med PEP eller med deres familiemedlemmer eller kendte kolleger (RCA, Relative or Close Associates), men ifølge lovgivningen skal virksomhederne vide, hvilke kunder der er PEP.

Sanktionslister er lister fra EU/FN, som indeholder navne på personer, der er underlagt sanktioner på grund af indblanding i eller koblinger til terrorisme. Det er ikke tilladt at gøre forretninger med disse personer.

Gennem vores samarbejde med Dun & Bradstreet tilbyder vi løsninger, der sikrer, at du altid gør forretninger på internationalt plan ud fra relevante beslutningsgrundlag og effektiviserer procedurerne, så du kan følge gældende regler. Ved at vælge de rette kunder og være vidende om eventuelle forpligtelser, der er forbundet med forretningsrelationen, skaber du forudsætninger for at opnå tilstrækkeligt kundekendskab.

Kom godt i gang med D&B Onboard

Kom godt i gang

Nysgerrig? Vil du høre mere om produktet eller har du spørgsmål?

Ring til os

08 519 013 20