Du har ret til dine data

Her får du adgang til de personoplysninger vi har om dig

Du har ret til at vide, hvilke data vi har om dig

Anmoder du om det, giver vi dig adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Det betyder, at du kan kontakte os og få besked om, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og behandlet, og hvilke formål sådanne oplysninger bruges til.

Ret til indsigt

Udfyld formularen nedenfor, for at få indsigt i de oplysninger vi har om dig

Du har ret til at få ukorrekte, ufuldstændige, forældede eller unødvendige personoplysninger, vi har gemt om dig, korrigeret ved at kontakte os. I visse tilfælde, hvor vi anvender officielle data, vil vi muligvis bede dig om at kontakte den offentlige myndighed (CVR) direkte for at få korrigeret dine data for at sikre, at dette sker på den rette, officielle måde, der er nødvendig for disse registre.

Sådan bruges rettighederne

Disse rettigheder kan anvendes ved at udfylde nedenstående formular. Venligst altid udfyld formularen med din officielle adresse idet vi anvender denne adresse til den videre kommunikation samt for at sikre os at vi sender vores besvarelse til den rigtige person.

Udfyld venligst formularen for at komme i kontakt med os vedr. dine data

Bemærk: Vi kan afvise anmodninger, der genfremsættes urimeligt, er overdrevne eller åbenbart ubegrundede. Hvis du mener, at vores behandling af personlige data er i modstrid med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Ret til sletning

Du kan også bede os slette dine personoplysninger fra vores systemer. Vi vil efterkomme en sådan anmodning, medmindre vi har et retslig grundlag for ikke at slette data. Se også "ret til indsigelse".

Sådan bruges rettighederne

Disse rettigheder kan anvendes ved at udfylde nedenstående formular. Venligst altid udfyld formularen med din folkeregister adresse idet vi anvender denne adresse til den videre kommunikation samt for at sikre os at vi sender vores besvarelse til den rigtige person.

Udfyld venligst formularen for at komme i kontakt med os vedr. dine data

Bemærk: Vi kan afvise anmodninger, der genfremsættes urimeligt, er overdrevne eller åbenbart ubegrundede. Hvis du mener, at vores behandling af personlige data er i modstrid med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod visse anvendelser af personoplysninger, såfremt disse oplysninger behandles til andre formål, end hvad der er nødvendigt for udførelsen af vores tjenester eller for at overholde en retlig forpligtelse. Du kan også protestere mod yderligere behandling af personoplysninger efter forudgående samtykke. Hvis du gør indsigelse mod yderligere behandling af personoplysninger, kan det føre til færre muligheder for at bruge vores tjenester hos vores kunder.

Du har ret til at forhindre os i at anvende dine personoplysninger til direkte marketing, markedsundersøgelser og profilering. Det vil i mange tilfælde være en bedre løsning for dig og bruge denne ret, idet mange hjemmesider bruger telefonoplysninger til registrering af dig som kunde. 

Sådan bruges rettighederne

Disse rettigheder kan anvendes ved at udfylde nedenstående formular. Venligst altid udfyld formularen med din officielle adresse idet vi anvender denne adresse til den videre kommunikation samt for at sikre os at vi sender vores besvarelse til den rigtige person.

Udfyld venligst formularen for at komme i kontakt med os vedr. dine data

Bemærk: Vi kan afvise anmodninger, der genfremsættes urimeligt, er overdrevne eller åbenbart ubegrundede. Hvis du mener, at vores behandling af personlige data er i modstrid med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Retten til begrænsning af behandling

Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af visse personoplysninger. Dette kan dog medføre færre muligheder for at bruge vores websted og tjenester.

Sådan bruges rettighederne

Disse rettigheder kan anvendes ved at udfylde nedenstående formular. Venligst altid udfyld formularen med din officielle adresse idet vi anvender denne adresse til den videre kommunikation samt for at sikre os at vi sender vores besvarelse til den rigtige person.

Udfyld venligst formularen for at komme i kontakt med os vedr. dine data

Bemærk: Vi kan afvise anmodninger, der genfremsættes urimeligt, er overdrevne eller åbenbart ubegrundede. Hvis du mener, at vores behandling af personlige data er i modstrid med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt format. Bemærk, at dette kun gælder for data, der blev givet til os direkte af dig.

Sådan bruges rettighederne

Disse rettigheder kan anvendes ved at udfylde nedenstående formular. Venligst altid udfyld formularen med din officielle adresse idet vi anvender denne adresse til den videre kommunikation samt for at sikre os at vi sender vores besvarelse til den rigtige person.

Udfyld venligst formularen for at komme i kontakt med os vedr. dine data

Bemærk: Vi kan afvise anmodninger, der genfremsættes urimeligt, er overdrevne eller åbenbart ubegrundede. Hvis du mener, at vores behandling af personlige data er i modstrid med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.