Oplysninger til markedsføringsmæssig brug

Telefonbogsoplysninger
Almindelige kontaktoplysninger som vi modtager fra teleoperatørerne. Når vi registrerer telefonbogsoplysninger, vil der typisk være tale om følgende typer af oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Stilling
 • Erhverv

Oplysningerne videregives til brug for ajourføring og verifikation af eksisterende kunderegistre og med henblik på salgsfremmende aktiviteter i forhold til salgsemner og andre målgrupper.


OIS-oplysninger

Oplysninger fra den Offentlige Informationsserver, OIS, der er en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Oplysningerne bruges bl.a. af vores kunder i forbindelse med gennemførelse af ejendomshandler. Oplysningerne videregives kun til markedsføringsformål i det omfang det er i overensstemmelse med de særlige regler for videregivelse af OIS-oplysninger til markedsføringsformål. Når vi registrerer OIS-oplysninger, vil der typisk være tale om følgende typer af oplysninger:

 • Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR-oplysninger)
 • Oplysninger fra det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR-data)
 • Oplysninger fra Københavns Kommunes Ejendomsdatasystem
 • Oplysninger fra Planregistret
 • Oplysninger fra Matrikelregistret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvilke oplysninger OIS behandler om dig, og om hvordan du kan få kan få adgang til dine egne oplysninger hos OIS her.


Geodemografisk segmentering (Cameo-oplysninger)

Geodemografisk segmentering betyder, at vi ved brug af statistiske variabler segmenterer data på geografisk niveau i tre forskellige typer af husstande, som er karakteriseret og beskrevet på baggrund af statistiske oplysninger om den danske befolkning.

Denne form for datasegmentering er baseret på det enkelte princip, at de personer, der bor i det samme kvarter, er mere tilbøjelige til at have lignende karakteristika, end to personer der er tilfældigt udvalgt. De statistiske variabler vi anvender til geodemografisk segmentering er ikke forbundet direkte til dig, men er derimod et statistisk billede på en gruppe mennesker, der bor i det samme geografiske område, for eksempel en bestemt bydel. Cameo bruges af vores kunder til at segmentere danske husstande, beskrive kundesegmenter og finde nye kundeemner.


Virksomhedsoplysninger

Når vi registrerer oplysninger fra CVR-registret, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
     
 • Selskabsforms
     
 • Ejerrelationer
 • Adresse
     
 • Branchekode
     
 • Antal ansatte
 • Telefon
     
 • Startdato
     
 • FAD personer (Fuldt Ansvarlig Deltager)
 • Fax
     
 • Ophørsdato
     
 • Børsnotering
 • E-mail
     
 • Revisor
     
 • Scannede regnskaber
 • CVR nummer
     
 • Bestyrelse
     
 • Regnskabstal
 • Registreringsnummer
     
 • Direktion
     
 • Regnskabsklasse
 • P-nummer
     
 • Selskabskapital
     
 • Regnskabsform
 • Status
     
 • Tegningsregel
     
 • Revisoranmærkninger
 • Binavne
     
 • Ejerforhold
     
 • Bankoplysninger

 

Vi kan i denne forbindelse behandle oplysninger om dig som privatperson, i din egenskab af ejer, bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem, funktionschef eller revisor i en virksomhed.

Oplysninger om en virksomheds funktionschefer indhentes gennem de interviews vi løbende gennemfører med alle danske virksomheder. Virksomheder med mere end 100 ansatte kontaktes to gange årligt med henblik på opdatering af oplysningerne om deres funktionschefer, øvrige virksomheder kontaktes én gang årligt. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring af eksisterende kunderegistre.


Oplysninger fra det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR-oplysninger)

Oplysninger som vi modtager fra CHR-registret, hvor alle danske husdyrsbesætninger skal være registreret. Ud over oplysninger om de registrerede husdyr, indeholder CHR-registret oplysninger om de ejendomme, som dyrene befinder sig på. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse og marketing.


Oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte

Oplysninger som vi modtager fra Miljø- og Fødevareministeriet om modtagere af landbrugsstøtte.

Når vi registrerer oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:
Støttemodtagers navn eller evt. firmanavn, CVR-nummer, postnummer, kommune, region, hvilke støtteordninger der er givet støtte til, størrelsen af udbetalingerne i den pågældende udbetalingsperiode, den samlede sum som modtageren har fået i en given udbetalingsperiode. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse og marketing.