Sådan håndterer vi data om dig til markedsføringsmæssigt brug

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

Bisnode behandler kun almindelige personoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i vores forretningsmæssige aktiviteter.

Formålet med behandlingen er at gøre vores kunder i stand til bedre at målrette deres markedsføringsaktiviteter til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper samt at hjælpe vores kunder med at få opdateret sine eksisterende kunderegistre med korrekte oplysninger for dermed sikre, at de har den højst mulige datakvalitet.

De oplysninger vi behandler til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring er, med undtagelse af de oplysninger der indhentes i forbindelse med virksomhedsinterviews, offentligt tilgængelige oplysninger.

Læs mere om de typer af oplysninger vi registrerer til brug for marketing

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring.


Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler oplysningerne om dig med hjemmel i de særlige regler i databeskyttelseslovens [§ 13, stk. 5] der er gældende for dataansvarlige, der sælger fortegnelser over grupper af personer med henblik på direkte markedsføring.


Deling af personoplysninger

Oplysningerne videregives til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring for dermed at gøre dem i stand til bedre at målrette deres markedsføringsaktiviteter til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper samt for at hjælpe vores kunder med at få opdateret deres eksisterende kunderegistre med korrekte oplysninger for dermed sikre, at de har den højst mulige datakvalitet.

Vores kunder opererer inden for en bred vifte af brancher, såsom:
  • Forsyning (el, gas mv.)
  • Engroshandel og detailhandel
  • Forsikring
  • Bank og finansiering
  • Administrative tjeneste- og supportydelser
  • Sundhed og socialt arbejde
  • Byggeri
  • Produktion

Internationale overførsler af dine personoplysninger
Oplysningerne kan overføres til modtagere uden for Danmark. Det betyder, at oplysningerne vil kunne blive opbevaret af modtagere i udlandet. I forbindelse med videreformidling af oplysningerne til udlandet sikres det, at oplysningerne er underlagt mindst det samme sikkerhedsniveau som i Danmark.


Dataintegritet og sikkerhed

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for at opbevare kreditoplysningerne, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.


Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan endvidere anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på customercare@bisnode.dk for så vidt angår de oplysninger, som behandles af Bisnode og på e-mail: debitor@registrer.dk for så vidt angår de oplysninger, som behandles af Debitor Registret. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.


Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

__________


Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.