Oplysninger til kreditmæssig brug

Betalingsanmærkninger
Oplysninger om skyldforhold, som vi modtager fra vores kunder. Vi registrerer kun betalingsanmærkninger, når oplysningerne vedrører et skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr., og kreditor enten har erhvervet en skriftlig erkendelse af en forfalden gæld, eller hvis der er foretaget retslige skridt mod den pågældende skyldner. Når vi registrerer en betalingsanmærkning, vil vi typisk registrere følgende oplysninger:

 • Skyldners navn, adresse og fødselsdato
 • Kreditors navn og adresse
 • Kontaktoplysninger på kreditors advokat eller inkassobureau
 • Gældens størrelse
 • Fundamentet for indberetningen (skylderkendelse, fogedsag, stævning, dom mv.)
 • Registreringsdato
 • Slettedato

En betalingsanmærkning vil være tilgængelig for vores kunder i Debitor Registrets skyldnerregister i op til 5 år. Indfries gælden inden udløbet af femårsperioden, slettes betalingsanmærkningen ved indfrielsen.

Betalingsanmærkninger registreres i Bisnodes skyldnerregister Debitor Registret.


Oplysninger fra Statstidende

Oplysninger om skyldforhold som offentliggøres i Statstidende. Når vi registrerer oplysninger fra Statstidende knyttet til privatpersoner, vil der være tale om følgende:

 • Oplysninger om konkurs og tvangsauktion

For tvangsauktioner gælder det at der vil blive fremsendt en registreringsmeddelelse. Oplysninger om skyldforhold fra Statstidende vil være tilgængelig for vores kunder i Bisnodes skyldnerregister Debitor Registrets i op til 5 år. Hvis der sker ændringer i skyldforholdet efter offentliggørelsen af oplysningerne i Statstidende, kan dette påvirke registreringsperiodens længde. Hvis en tvangsauktion eksempelvis aflyses efter offentliggørelsen i Statstidende, vil registreringen blive slettet permanent.

Yderligere slettes registreringen af tvangsauktionen ved opnåelse af godkendt gældssanering. Såfremt en konkurs er ophævet slettes registreringen ligeledes.  På virksomheder i Bisnodes Erhvervsdatabase registres oplysninger følgende oplysninger:

 • Konkursdato
 • Dekretdato
 • Kurators navn og adresse


Betalingsadfærd

Oplysninger som vi modtager fra vores kunder om, hvordan deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere betaler deres fakturaer. Vi registrerer og videregiver kun oplysninger om betalingsadfærd på virksomheder. Oplysningerne aggregeres og videregives til vores kunder i form af et betalingsindex som viser hvor god en virksomhed er til at betale regningen til tiden. Scoren går fra 1 - 100, hvor 80 indikerer en rettidig betaling. Oplysningerne registreres i Bisnodes Erhvervsdatabase.


Oplysninger fra CVR-registret

Når vi registrerer oplysninger fra CVR-registret, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
   
 • Selskabsform
   
 • Ejerrelationer
   
 • Bankoplysninger
 • Adresse
   
 • Branchekode
   
 • Antal ansatte
   
 • Kreditscore
 • Telefon
   
 • Startdato
   
 • FAD personer
   
 • Kreditrating
 • Fax
   
 • Ophørsdato
   
 • Funktionschefer
   
 • Kreditmax
 • E-mail
   
 • Revisor
   
 • Børsnoteringer
   
 • Estimeret omsætning
 • CVR nummer
   
 • Bestyrelse
   
 • Scannede regnskaber
   
 • Økonomiske nøgletal
 • Registreringsnummer
   
 • Direktion
   
 • Regnskabstal
   
 • Væksttal
 • P-nummer
   
 • Selskabskapital
   
 • Regnskabsklasse
     
 • Status
   
 • Tegningsregel
   
 • Regnskabsform
     
 • Binavne
   
 • Ejerforhold
   
 • Revisoranmærkninger
     

 

Oplysningerne registreres i Bisnodes Erhvervsdatabaser.