Pressemeddelelse

To ud af fem danske selskaber havde underskud i 18 – især restaurations- og detailbranchen bløder

10 okt 2019

Næsten to ud af fem danske selskaber som har aflagt regnskab i 2018 har underskud. Det viser vores gennemgang af regnskaberne. Samtidig er andelen af selskaber med overskud lavere i 2018 end det var i 2017 og 2016. Hvert tredje køkken i hotel- og restaurationsbranchen kører med røde tal og i detailhandlen er det mere end hver fjerde butik, der ikke tjener penge.

Vi har taget et kig på 2018 regnskabstallene, som viser, at det på trods af opgangstider stadig er næsten to ud af fem (37 pct.) danske virksomheder, der har blodrøde tal. Faktisk er der ni pct. flere virksomheder som havde underskud i 2018 i forhold til 2017. Og næsten hver femte virksomhed havde underskud i både 2017 og 2018.
 
“Samtidig har en lang række selskaber haft negativ konsolidering for andet år i træk, hvilket vil sige, at 17 pct. af selskaberne er gået fra at have overskud i 2017 til underskud i 2018, hvorimod kun 11 pct. af selskaberne er gået den modsatte vej fra underskud i 2017 og overskud i 2018,” forklarer René Ostenfeld, Senior Business Advisor hos Bisnode.
 
Man kan se der er en ret stor variation i selskabernes resultater. Selvom det gik godt sidste år med fint overskud, så er det langt fra sikkert, at det går godt i år. Der er altså god grund til løbende at overvåge de virksomheder, man som virksomhed selv handler med,” siger Réne Ostenfeld.
 

Nedsatte krav til selskabskapital kan mærkes

Noget der kendetegner virksomheder i farezonen er, at de har “angrebet egenkapital”, som er defineret ved, at egenkapitalen er under 80.000 kr. for anpartsselskaber og under 400.000 kr. for aktieselskaber. Kravet til selskabskapital er løbende sat ned over de sidste mange år. I 2019 blev selskabskapitalkravet sat ned igen, så det for anpartsselskaber kom ned på 40.000 og for aktieselskaber ned på 125.000 kr.
 
Men de nedsatte krav betyder, at der er mindre at stå imod med i dårlige tider,” siger René Ostenfeld.
 
Andre kendetegn ved selskaber som kan være på vej til en lukning i form af konkurs eller tvangsopløsning er, at de har et lavt antal ansatte, er plaget af underskud og har angrebet egenkapital.

Hver tredje virksomhed i hotel og restauration er truet på brødet

Vi har også kigget på hvilke brancher, der har flest virksomheder med både underskud og angrebet egenkapital, hvilket også kaldes “at risk”, fordi de er risikobetonet og kan risikere at gå konkurs.
 
De to brancher som klarer sig allerdårligst, når man kigger på “at risk” har begge lejemål i gadeniveau – det er nemlig detailhandlen samt hotel- og restaurationsbranchen:
 
“Hotel og restauration er en branche med stort prispres og lav startkapital. Det er næsten hver tredje virksomhed i denne branche som er ’at risk’. Der åbner rigtig mange restauranter hele tiden, men måske åbner der for mange, når der arbejdes med røde tal i så mange køkkener,” siger Réne Ostenfeld.
 
Detailhandlen har også mange selskaber, som er ‘at risk’, da tilvæksten i den branche primært sker på nettet, hvor nye forretningsmodeller løbende dukker op og som udkonkurrerer gårsdagens forretningsmodeller:
 
Det er jo ingen hemmelighed, at detailhandlen også er i gang med en stor konsolidering, da der foregår et voldsomt pres fra onlinehandel samt en benhård priskonkurrence fra både fysiske og virtuelle butikker,” siger René Ostenfeld.
 
På en overraskende tredjeplads over ‘at-risk’-brancher finder man ‘Information og kommunikation’. Her finder man selskaber bl.a. inden for webportaler, udgivelse af computerspil, indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik – i denne branche er det næsten hver fjerde som er ‘at-risk’ og hænger i vandskorpen.


Disse fem brancher var mest i krise med største andel ‘at risk’ selskaber i 2018

 

Branche

‘At risk’ (andel af selskaber med både underskud og angrebet egenkapital)

Hotel og restauration

31,2 pct.

Detail

26,1 pct.

Information og kommunikation

23,1 pct.

Servicefag

20,4 pct.

Administration, undervisning og sundhed

18,5 pct.

 

Disse fem brancher var sundest med laveste ‘at-risk’ i 2018

 

Branche

‘At risk’ (andel af selskaber med både underskud og angrebet egenkapital)

Ejendomme

12 pct.

Ikke-finansielle holdingselskaber

13,9 pct

Salg af biler, køretøjer og motorer

13,9 pct

Transport

14,6 pct.

Minedrift, grusgrave etc.

15,3 pct.

 

Metode

Vi har analyseret årsregnskaberne for 2018. Data omfatter alle aktie- og anpartsselskaber som har aflagt regnskab i 2018 og et datasæt med alle selskaber (Aps & A/S) som har aflagt regnskaber i 2018, 2017 og 2016. Der er 249.281 selskaber i datasættet, inkl. selskaber der har aflagt regnskab i 2018. I datasættet med regnskaber for tre år indgår 207.974 selskaber.

Analysen er fokuseret på anpartsselskab og aktieselskaber som udgør en stor del af dansk erhvervsliv.

Vil du modtage vores nyhedsbrev?