Alle vores data og datakilder

Data du kan bruge til kreditvurdering, segmentering og forretningsudvikling.

Data på alle danske virksomheder

Kilde: CVR / Erhvervsstyrelsen

Oplysninger om danske virksomheder Frekvens Kilde
CVR-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
P-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Status Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Firmanavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Binavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Adresse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabsform Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Branchekode Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Startdato/ophørsdato Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Antal ansatte Man - Fre Erhvervsstyrelsen
FAD personer (Fuld ansvarlig deltager) Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Telefon Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Fax Man - Fre Erhvervsstyrelsen
E-mail Man - Fre Erhvervsstyrelsen

Data på registrerede selskaber

Både danske og grønlandske

Data Frekvens Kilde
CVR-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Reg. nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Status Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Firmanavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Binavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Adresse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabsform Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Branchekode Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Startdato/ophørsdato Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Revisor oplysning Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Bestyrelse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Direktion Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabskapital Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Tegningsregel Man - Fre Erhvervsstyrelsen

Linkage (Ejerrelationer) Frekvens Kilde
Dansk linkage Man - Fre Ejerregistreret (Erhvervsstyrelsen)
Udenlandsk nedadgående linkage Man - Fre Bisnode Danmark

 

Finansielle oplysninger Frekvens Kilde
Scannede regnskaber Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Regnskabstal Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL
Regnskabsklasse, regnskabsform, revisoranmærkninger Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL
Bank oplysning Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL

 

Statstidende  Frekvens Kilde
Konkurser Man - Fre Statstidende
Likvidationer Man - Fre Statstidende
Tvangsoplysninger Man - Fre Statstidende

 

Øvrig data der bliver opdateret Frekvens Kilde
Telefon 1 gang om ugen Interview
Fax 1 gang om ugen Interview
Hjemmeside 1 gang om ugen Interview
E-mail 1 gang om ugen Interview
Funktionschefer 1 gang om ugen Interview
Trade 1 gang om måneden Bisnode Trade Netværk
Markering af børsnotering Løbende Bisnode Danmark
OIS/BBR (ejendomsdata) Man - Fre OIS (SKAT)
Betalingsanmærkninger Man - Fre Debitor Registret A/S

 

Oplysninger der bliver beregnet Frekvens Kilde
Scoren Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Rating & maxkredit Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Estimeret omsætning Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Nøgletal Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Væksttal Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Paydex & payscore 1 gang om måneden Bisnode Datamodel

 

Kilder til Bisnodes oplysninger om privatpersoner Frekvens Kilde
Personnavne, adresser og telefon Man - Fre Teleoperatører
Betalingsanmærkninger Man - Fre Debitor Registret A/S
Personnavne og adresser Efter behov - kræver databehandleraftale CPR-registret
Profiltyper på personer efter behov  Cameo

 

Andre typer af oplysninger Frekvens Kilde
Det Centrale Husdyrbrugsregister

Efter behov

Fødevarestyrelsen
Dansk Landbrugsstøtte En gang årligt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Køretøjsdata Fire gange årligt SKAT