Porteføljeanalyse

Få overblik over din samlede kreditrisiko
kom i gang
check-mark-blue.png

Træf lønsomme kreditbeslutninger ved at have det samlede risikooverblik

check-mark-blue.png

Reagér i tide på de kunder som er på vej i betalingsproblemer

check-mark-blue.png

Få det fulde overblik over dine kunders kreditværdighed og økonomiske situation

Få styr på din samlede risiko og arbejd effektivt med kreditgivning af dine kunderne

Få styr på din samlede risiko og arbejd effektivt med kreditgivning af dine kunderne

I en verden i forandring er det vigtigere end nogensinde at have styr på sin samlede risikoeksponering. Når forudsætningerne kan ændres fra den ene dag til den anden, er det utrolig vigtigt, at du er i stand til at træffe forsvarlige og underbyggede beslutninger. Samtidig er det vigtigt, at du kan forstå risiciene - hvilke kunder du skal være særligt opmærksomme på, og hvilke du med fordel kan højne din kreditgivning til. For at kunne det er det nødvendigt at have de rette værktøjer til rådighed og hele tiden holde sig opdateret på, hvad der sker i både dine leverandører og dine kunders økonomi. Med det helt rigtige økonomiske indblik, kan du forudsige hvilke kunder, der er i stor fare for at få betalingsproblemer, og du har altid fingeren på pulsen i forhold til at yde kunderne den optimale kredit - både i forhold til beløb og tidsfrist.

Med Dun & Bradstreets løsninger får du et helhedsbillede af din samlede risiko og sikrer, at du træffer kreditbeslutninger på baggrund af opdaterede og relevante oplysninger. Det gælder uanset, om du gør forretninger i Danmark, Norden eller resten af verden.

Vækst din forretning med en effektiv risikohåndtering

Vækst din forretning med en effektiv risikohåndtering

Få et kvalitetssikret beslutningsgrundlag og gør forretning med de rigtige kunder

 • Gør smarte forretninger ved at have det fulde overblik over din samlede kreditrisiko.
 • Træf sikre forretningsbeslutninger gennem kvalitetssikret risikorapportering for blandt andet debitorer.
 • Skab vækst ved at bruge tiden på lønsomme kunder - både private og erhverv i Danmark og Norden.
Skab kreditbeslutninger der matcher din organisation

Skab kreditbeslutninger der matcher din organisation

Træf sikre beslutninger med specialtilpassede løsninger

 • Skab fleksibilitet i kredithåndteringen med løbende overvågning af ændringer.
 • Få styr på dine kunder ved at følge op på risikoændringer i porteføljen.
 • Optimér kreditprocessen løbende ud fra kreditanalyser af dine kunde- og leverandørforhold.
Optimér risikohåndteringen i hele verden

Optimér risikohåndteringen i hele verden

Hav altid den nyeste viden om dine internationale kunders kreditværdighed

 • Få et klart overblik over risici og muligheder i din internationale portefølje.
 • Overvåg og håndter kunder og leverandører globalt.
 • Sørg for at træffe velovervejede beslutninger - få adgang til alverdens økonomiinformationer om mere end 265 mio. virksomheder.
Kundecase

Sergel reagerer så snart, der er ændringer i deres kunders økonomi

Selv kunder, der har eksisteret i årevis, kan pludselig få betalingsproblemer, og har du ikke sat processer op, som advarer dig i en sådan situation, kan du risikere at tabe rigtig mange penge. Hos Sergel arbejdes der proaktivt med kreditdata, så de altid har overblik over kundernes økonomiske situation og kreditrisici.

Læs mere

En porteføljeanalyse giver dig et samlet overblik over de aktuelle risici og muligheder, som ligger skjult i din database. Samtidig får du overblik over, hvordan din kreditrisici har ændret sig over tid. Analysen hjælper dig altså med at få overblik over, hvor du er i fare for at miste penge, hvor der er potentiale for at yde kunderne mere kredit, og hvor du skal være ekstra opmærksom fremadrettet pga. udslag i betalingsmønstre. Gennem et detaljeret analysearbejde kan vi forudsige risikoen for at dine kunder kommer i betalingsproblemer, og det gør, at du kan reagere i tide og gøre en ekstra indsats for ikke at tabe penge.

Med porteføljeanalysen får du blandt andet svar på:

 • Hvordan ser risikofordelingen ud i min porteføljen?
 • Hvad er min virksomheds største risici og bedste muligheder?
 • Hvor sandsynligt er det, at mine kunder vil betale til den aftalte tid?
 • Hvad er min samlede eksponering i en bestemt koncern?
 • Hvordan ændrer min virksomheds udestående sig over tid?
 • Hvor mange penge risikerer jeg at miste inden for de næste 12 måneder?

Med Bisnodes løsninger har du mulighed for at håndtere og kontrollere din virksomheds risici på en effektiv måde.

Vi hjælper dig med at:

 • Kortlægge potentielle købestærke kunder.
 • Forstå hvilke kunder du risikerer at miste.
 • Analysere risikosituationen i din eksisterende kundeportefølje.
 • Implementere rutiner så du lettere kan spotte risikofyldte kunder.
 • Gennemføre analyser der hjælper dig med at forbedre cashflowet i forskellige kundesegmenter.
 • Udarbejde nøgletal for at måle effekten af ændringerne.

Vi tilpasser porteføljeanalysen til din virksomhed og finder frem til den viden, som du gerne vil have om dine kunder og dine risici. Ud fra forskellige kreditmodeller kan vi lave særlige beregninger, som giver dig det overordnede billede af potentialet og udfordringerne i din database. Vi hjælper dig gerne med at inddele alle kunderne i segmenter ud fra de kriterier, som er særligt vigtige for dig. Fx alder, risikoniveau (score eller rating), geografisk placering osv. - og vi gør det både på privatpersoner og virksomheder. På den måde kan du se, hvor den største risiko befinder sig, men også hvor mulighederne findes.

Igennem vores partnerskab med Dun & Bradstreet kan du få adgang til værdifulde informationer om virksomheder i hele verden. Uanset hvor i verden dine kunder befinder sig, kan vi hjælpe dig med at give dig et fyldestgørende overblik over deres betalingsevne og udviklingen i deres kreditværdighed.

Løsningen giver dig mulighed for:

 • At få det fulde overblik over risikofordelingen i din portefølje.
 • At øge dit cashflow ved at prioritere kunderne ud fra betalingsevne.
 • At være opdateret ved hjælp af daglige eller månedlige dataopdateringer alt efter, hvad der passer dig bedst.
 • At være på forkant, da du får advarselssignaler, når der sker vigtige ændringer hos dine kunder.
 • At forudse hvilke kunder der vil have svært ved at betale, og hvilke kunder som risikerer at gå konkurs.
 • At vurdere dine strategier for hvordan kunderne skal håndteres og behandles.

Læs mere om D&B Portfolio Manager

Gennem vores partnerskab med Dun & Bradstreet kan du få adgang til en online løsning, der kombinerer dine data med D&B's database. På den måde kan du let overvåge og administrere dine leverandører over hele verden på en effektiv måde.

Få adgang til informationer, som hjælper dig med at:

 • Overvåge dine omkostninger pr. branche og leverandør.
 • Identificere dine forretningskritisk leverandører.
 • Forstå omkostningssituationen på koncernniveau, opdelt efter forskellige leverandører.
 • Få styr på dine finansielle styrker og svagheder i værdikæden.
 • Kvantificere risikoen pr. branche, placering og afdeling.
 • Følg væsentlige ændringer i din portefølje gennem tilpassede advarselssignaler.

Lær mere om D&B Supply Portfolio Manager

Kom godt i gang med din porteføljeanalyse

webform Block

Nysgerrig? Vil du høre mere eller har du spørgsmål?