Virksomhedskonkurser og konkursanalyser

I  2018 blev 7.108 virksomheder erklæret konkurs i Danmark

Det er i gennemsnit 19,5 virksomheder om dagen. I 2017 var der "kun" 6.354 konkurser, så der er altså sket et stort spring i det totale antal konkurser de seneste år. 

Det er erhvervslivet i storbyerne, som er hårdeste ramt af konkurser, og især brancher som bygge- og anlægsbranchen og engros- og detailhandlen er særligt udsatte.

Definitionen af en konkursvirksomhed

Når en virksomhed ikke gentagne gange ikke betaler sine regninger, efterhånden som de forfalder (og det antages at det ikke blot er en forbigående tilstand), erklæres den insolvent. Når en virksomhed er insolvent, skal virksomhedsboet tages under konkursbehandling jf. Konkursloven (§17).

Sådan spotter du en konkurs

Mange konkurser kommer pludselig ud af det blå, men som regel er der en række varsler, før pengekassen endegyldigt smækkes i.Læs vores bud på hvad du skal holde øje med, inden det går galt.

spot en konkurs før det er for sent