Nordic Business Key

Webservice / API

Nordic Business Key

Med en integration til vores løsning Nordic Business Key, får du en lang række muligheder

  • Integrer data med dit eget CRM-system
  • Nordic Business Key giver dig et godt grundlag for at analysere dine kunder og målgrupper

  • Daglige opdateringer

  • Tre versioner, der passer til dine behov: Large, Medium og Small

  • Pålidelig kredit gennem Bisnodes anerkendte AAA Rating

  • Navn på ledere på vigtige ansvarsområder

  • Egen markedsbaseret industristruktur 

Web services til Nordic Business Key

Large: https://webservice.soliditet.se/brg/services/NBKReportServiceLarge?wsdl

Medium: https://webservice.soliditet.se/brg/services/NBKReportServiceMedium?wsdl

Small: https://webservice.soliditet.se/brg/services/NBKReportServiceSmall?wsdl

 

Link: NBK Nordic_Koder_klartexter.xlsx

Link: NBK Nordic_Small_Medium_Large_Nordic.pdf

 

Generelle forklaringer

SoapHeader: 
<soapenv:Header>
<brg:includeEmptyFields>?</brg:includeEmptyFields>
<brg:includeFieldDisplayName>true</brg:includeFieldDisplayName>
<brg:fieldDisplayNameLanguage>sv</brg:fieldDisplayNameLanguage>
</soapenv:Header>

includeEmptyFields: true/false (default false). If true, all fields will be displayed no matter if they have a value or not.
include
FieldDisplayName: true/false (default false). If true, will add an attribut that will show fieldnames in plain text
field
DisplayNameLanguage: sv/da/fi/no/en Language that the field above will show its field name in.

Identity: 
<req:identity>
<req:user></req:user>
<req:password></req:password>
<req:transactionId>?</req:transactionId>
</req:identity>

user: uniqe userid., specifik to the customer.
password: uniqe password set by Soliditet Customer Service
transactionId: not in use today.

Report Criteria 
<req:reportCriteria>
<req:startPos>0</req:startPos>
<!--Optional:-->
<req:pageSize>20</req:pageSize>
<req:buyReport>true</req:buyReport>
<req:language>SV</req:language
<req:reportCriteria>

startPos: starting position in the hit list
pageSize: number of hits per request (limited to a maximum of 50 in the webservice configuration)
buyReport: true/false . If true, the answer will contain a report, otherwise the default is a hit list.
language: language for plaintext in the report
countries/country: country for the the requested search

Criteria: 
freetext: search in co indexed fields (name, duns, orgnr,town, address, osv.)

Greater and lesser than
You can use XML-encoding and use these characters:

'<' = '&lt;'
'>'= '&gt;'

Example: 
Turnover greater than 1 million
<req:turnover>&gt; 1000</req:turnover>

Turnover less than 1 million
<req:turnover>&lt; 1000</req:turnover>