9. eksempel på kode

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
      xmlns:request="http://www.dnbnordic.com/brg/AnnualReportPdf/request">
<soapenv:Body>
   <request:annualReportPdfRequest>
     <request:annualReportCriteria>
       <request:orgNum>5562873983</request:orgNum>
     </request:annualReportCriteria>
   </request:annualReportPdfRequest>
</soapenv:Body>
 
</soapenv:Envelope>