4. eksempel på kode

<soapenv:Header>
<timeTaken soapenv:mustUnderstand="0" xmlns="http://www.dnbnordic.com/brg/log">235</timeTaken>

</soapenv:Header>