15. eksempel på kode

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:brg="http://www.dnbnordic.com/brg"
    xmlns:request="http://www.dnbnordic.com/brg/NRGConsumerReportStandard/request">
 
   <SOAP-ENV:Header>
        <brg:customerCode>XXXX</brg:customerCode>
      <brg:customerCodeOwner>XXXX</brg:customerCodeOwner>
      <brg:userId>XXXX</brg:userId>
      <brg:userPassword>XXXX</brg:userPassword>
      <request:language>se</request:language>
      <request:toCountry>se</request:toCountry>
      <request:fromCountry>se</request:fromCountry>
   </SOAP-ENV:Header>
 
     <SOAP-ENV:Body>
        <request:nRGConsumerReportStandardRequest>
             <request:criteria>
                <request:applicantSocialSecurityNumber>XXXXXXXXXX</request:applicantSocialSecurityNumber>
             </request:criteria>
          </request:nRGConsumerReportStandardRequest>
    </SOAP-ENV:Body>
 

</SOAP-ENV:Envelope>