12. eksempel på kode

<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:request="http://www.dnbnordic.com/brg/NRGGroupAccountFinancials/request"
    xmlns:brg="http://www.dnbnordic.com/brg">
 
   <SOAP-ENV:Header>
     <brg:customerCode>XXXX</brg:customerCode>
      <brg:customerCodeOwner>XXXX</brg:customerCodeOwner>
      <brg:userId>XXXX</brg:userId>
      <brg:userPassword>XXXX</brg:userPassword>
       <request:language>se</request:language>
      <request:toCountry>se</request:toCountry>
      <request:fromCountry>se</request:fromCountry>
   </SOAP-ENV:Header>
 
   <SOAP-ENV:Body>
        <request:nRGGroupAccountFinancialsRequest>
             <request:criteria>
                 <request:dunsNumber>XX-XXX-XXXX</request:dunsNumber>
                       </request:criteria>
         </request:nRGGroupAccountFinancialsRequest>
    </SOAP-ENV:Body>  
 
</SOAP-ENV:Envelope>