10. eksempel på kode

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:request=" http://www.dnbnordic.com/brg/AnnualReportPdfList/request">
<soapenv:Body>
   <request:annualReportPdfListRequest>
       <request:orgNum>5562873983</request:orgNum>
   </request:annualReportPdfListRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>