Risk & Kredit Artikel

Hvordan tjekker du dine kunders kreditværdighed?

Vi har samlet et overblik til dig, over alle de kreditoplysninger, der hjælper dig med at få det bedste indblik i dine kunders

og samarbejdspartneres betalingsevne og økonomiske status. Brug informationerne sammen med regnskaber og nøgletal
og øvrig viden om virksomhederne til at få et fyldestgørende billede af, hvem du samarbejder med.

             


Kreditrating

Kreditratingen består af et sæt statistiske modeller, der angiver virksomhedens evne til at overholde kortfristede betalingsforpligtelser. Ratingen er baseret på mere end 2400 variable, der tilsammen giver et billede af virksomhedens evne til at overholde kortfristede betalingsforpligtelser. Den bedste kreditrating man kan opnå er AAA

 

 

             


Kreditmax

Kreditmax er det beløb, som Bisnode anbefaler hver enkelt leverandør giver i
løbende usikret kredit, og er fastlagt ud fra et gennemsnitligt antal leverandører
for den pågældende branche. Beløbet er beregnet ud fra firmaets evne til at honorere
kortsigtede gældsforpligtelser samt firmaets generelle kreditværdighed.

 

 

             


Failure Score

Failure Score forudsiger sandsynligheden for, at en virksomhed vil gå konkurs, i
betalingsstandsning eller lignende inden for de næste 12 måneder. Scoren går
fra 1 - 100, hvor 1 er den højeste risiko for konkurs, og 100 er den laveste.

 

 

             


Betalingsindex (paydex)

Betalingsindex er en score af, hvor gode dine kunders betalingsevne er set
ud fra deres betalingsadfærd hos dig - dvs. hvor gode de er til at betale deres
regninger til tiden. Scoren går fra 1 - 100, hvor 80 indikerer en rettidig betaling.
               KreditTjek - Debitor Registret

KreditTjek giver dig mulighed for at undersøge, om en given virksomhed er
registreret som dårlig betaler i Debitor Registret, som er et af Danmarks største
skyldnerregistre. Med et KreditTjek kan du også få en oversigt over betalingsanmærkninger
på dårlige betalere.

D&B Credit
Helt ny løsning til intelligent risikostyring og kreditvurdering

prøv gratis i 30 dage

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Beregning af nøgletal

Beregning af nøgletal

Vi ser nærmere på de vigtigste nøgletal og hvordan de beregnes.

  • Afkastningsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Dækningsgrad
  • Egenkapitalens forrentning
  • Og mange flere
Læs mere