Regnskabsklasser

Alle virksomheder hører til i en regnskabsklasse, som definerer, hvilket regelsæt virksomhederne skal følge i forhold til indlevering af regnskab. Virksomhederne er inddelt i regnskabsklasse ud fra deres størrelse, økonomiske resultat og virksomhedsform.

Her får du det fulde overblik over hver regnskabsklasse.

Bemærk, at nedenstående tal indikerer maximumsgrænserne for at kunne befinde sig i den pågældende regnskabsklasse - dog lige med undtageelse af virksomheder, foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, her er der tale om minimumsgrænser.

 

En virksomhed kan sagtens rykke sig i mellem de forskellige regnskabsklasser. Har en virksomhed i to sammenhængende år i overskredet de anviste størrelseskrav i den klasse, de befinder sig i, vil virksomheden være nødsaget til at skifte regnskabsklasse.

Der er desuden også nogle særregler for aflægning af regnskaber for koncernselskaber - disse varierer alt efter koncernens størrelse.

 

  

Prøv vores erhvervsdatabase gratis i 7 dage

Bisnode Profiler er din genvej til viden om danske virksomheder. Vil du prøve løsningen gratis i 7 dage og have mulighed for at finde frem til nye kreditværdige kunder?
Prøv gratis nu