Artikel Compliance Risk & Kredit

Hvidvaskning og PEP lister på 3 minutter

Det kan måske være lidt af en jungle at holde styr på alt inden for lovgivningen, og derfor har vi samlet et hurtigt overblik til dig over Hvidvaskning og PEP.

Hvidvaskning

Hvidvaskning finder sted, når man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, eller når man uberettiget prøver at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller på anden måde kan kobles til medvirken i nævnte hændelser.

Den nye hvidvaskningslov

Finanstilsynet har vedtaget et nyt lovforslag ift. Hvidvaskningsloven, som trådte i kraft den 26. juni 2017. Den primære ændring i hvidvaskningsloven er, at virksomheder nu skal have en mere risikobaseret tilgang til vurdering af kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer end før, hvor det var regelbaseret. Virksomheder skal altså fremadrettet ind og undersøge og vurdere den samlede risiko for at blive misbrugt i forbindelse med hvidvaskning og terrorisme. Alle relationer og forbindelser, kunder såvel som leverandører, konsulenter, afsætningskanaler, tredjepartsaftaler, leveringskanaler mv. skal risikovurderes - og det skal ske løbende, så der hele tiden er fuld indsigt i kundeforholdets risikovurdering.

Den nye hvidvaskningslov stiller krav til, at virksomheder skal dokumentere deres kunders og relationers sande identitet - og at det er virksomhedernes eget ansvar at fremskaffe de fornødne informationer. 

Læs mere i hvidvaskningsloven her

Loven om hvidvask af penge er blevet udvidet til at omfatte flere brancher – hvilket indebærer nye regler for blandt andet:

  • Finansielle virksomheder, herunder også betalingstjenesteudbydere og e-pengeinstitutter samt investeringsforvaltningsselskaber
  • Spilvirksomheder
  • Advokater, revisorer og ejendomsmæglere

PEP

PEP står for Politisk Eksponerede Personer og er fysiske personer, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv eller været politisk involveret. Familie og tætte forretningsforbindelser til personerne er også inkluderet på PEP-listerne. Hvis en person findes på PEP-listen, dvs. personen er politisk involveret eller har nære relationer til en politisk involveret, betyder det ikke, at du ikke må samarbejde med vedkommende - du skal blot forholde dig aktivt til personens aktiviteter og adfærd.

Højesteretsdommere, ambassadører, ministre og højt rangerende officerer i forsvarsministeriet m.v. kan alle klassificeres som politisk eksponerede personer – og desuden er kendte medarbejdere og nærmeste familiemedlemmer omfattet af de nye regler.

Helt konkret indebærer det altså, at Lars Løkke Rasmussens økonomiske transaktioner skal gennemgås mere minutiøst end andre kunders, men ham har de fleste nok styr på. Udfordringen er snarere at identificere alle andre PEP – og deres pårørende. Arbejdet med at identificere og administrere PEP kan betyde en stor ekstra arbejdsbyrde for virksomheder, der håndterer transaktioner, og som er underlagt den nye lov.

Læs mere om Bisnodes løsninger til Compliance

Saradnja
En politisk eksponeret person, eller PEP, er en person, der på grund af sin politiske position anses for at være i større risiko for at blive udsat for bestikkelse eller blive indblandet i korruption.

Arbejd med compliance

Arbejd med compliance
  • Sørg for at undersøge om din branche er omfattet af de gældende lovforslag. 
  • Få styr på processer og værktøjer, der hjælper dig med at identificere identiteten på dine nye og eksisterende kunder. 
  • Hav det fulde overblik over hvornår din virksomhed er compliant - det varierer nemlig meget alt efter din branches regler og lovgivning.

Sådan identificerer du en PEP

At identificere og håndtere disse personer er selvfølgelig hele virksomhedens ansvar men frem for alt, er ansvaret placeret hos dem, der varetager overførsler og kundeadministration. At spørge sine kunder om de er PEP, er en vej at gå, men det er ikke en holdbar løsning. Mange, og frem for alt pårørende, ved ikke engang at de kan karakteriseres som værende PEP. Derfor bør alle virksomheder have adgang til en liste med identificerede PEP, så du aktivt kan tjekke op på kunderne og deres relationer.

Læs om Bisnodes løsning til at identificere PEP

Sørg for at din virksomhed er compliant 

“At være Compliant betyder, at du som virksomhed har fastlagt nogle processer og retningslinjer for at sikre at overholde de krav og regulativer, der findes.”
Din virksomhed er compliant, når I formår at efterleve alle de krav, regler og etiske standarder, der stilles inden for det område, I beskæftiger jer med. Overholdes reglerne ikke, risikerer din virksomhed at få et dårligt omdømme og lide under store økonomiske tab på grund af sanktioner i form af bøder og påtaler fra myndighederne.