Vi kunne fortælle i flere timer om, hvorfor gratis data ikke er den optimale løsning, hvis du vil være opdateret og have det korrekte overblik over kunder og markedet – men for at gøre det mere spiseligt, har vi har kogt det ned til 5 hovedområder og fordele ved at have din løsning hos et godkendt kreditvurderingsbureau.

  Regnskaber og regnskabsdata

  I 2014 blev det gratis at hente regnskaber på CVR. Inden da kostede regnskaber fra CVR 37 kr. pr. stk. i PDF-format og 15 kr.  pr. stk. hvis du skulle bruge regnskabet i XBRL-format. Erhvervsstyrelsen valgte at stille regnskaberne frit tilgængelige i håbet om, at flere og flere virksomheder vil finde, hente og bruge offentlig erhvervsrelevant data. 

  Det er et rigtig fint initiativ fra Erhvervsstyrelsen, men fakta er bare, at du på CVR kan finde fejlagtige regnskaber. Faktisk går 25 % af alle regnskaber, vi får fra CVR, til manuel kontrol i vores datakvalitetscenter, hvoraf 3 % af regnskaberne slet ikke behandles, da de er for mangelfulde. Selv ikke Erhvervsstyrelsen har disse totalkontroller for regnskaber - det kan du læse meget mere om i årsregnskabsloven § 159 stk. 1.

  Vi strukturerer alle regnskabsdata, så de kan vises på en let forståelig måde i vores database, og vi anvender dem desuden i vores kreditvurderingsmodeller. Sidst, men ikke mindst, gør vi det let for vores kunder og brugere at sammenligne regnskaber historisk og på tværs af virksomheder, da formatet er ensartet og håndterbart.

  Regnskabsdata i XBRL-format

  Alle regnskabsdata er også gratis tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen, hvilket kan give anledning til, at udvalgte nøglepersoner i nogle virksomheder måske vil tænke ”så arbejder vi da bare selv med data og integrerer dem i vores interne systemer” - og den tankegang er rigtig sund, men det er også en meget ressourcekrævende opgave. I Bisnode har vi brugt langt mere end 2.000 mandetimer på at strukturere og bearbejde XBRL data, så det kan stilles til rådighed for vores kunder. Og det er endda en kontinuerlig proces, da der hele tiden sker ændringer på området, som skal tænkes ind i processer og dataopsætning.

  Herudover håndterer vi alle regnskaber, som slet ikke findes i XBRL, manuelt – fx færøske, filialer af udenlandske virksomheder osv.

  Kreditdata er ikke gratis

  Du kan finde rigtig mange informationer i regnskaberne, som kan bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske situation, men når det kommer til kreditrating og kreditmax, er det ikke informationer, som er gratis tilgængelige. I Bisnode har vi bygget vores egne kreditmodeller, som angiver en virksomheds evne til at overholde kortfristede betalingsforpligtelser. Samtidig beregner vi altid et kreditmax på virksomheder, som er det beløb, vi anbefaler, at hver enkelt leverandør max giver i løbende usikret kredit til den pågældende virksomhed.

  Med kreditdata kan du forudse konkurser, og på den måde kan du mindske tab på debitorer. Fx havde vi igennem vores kreditmodeller forudset Winge Møbler A/S’ konkurs, da vi har kunne følge deres fald i kreditværdighed. Det samme var tilfældet med Burmeister & Wain Energy A/S, som i regnskaberne ikke viste likviditetsproblemer, men baseret på en kombination af betalingserfaringer, kreditrating og vores nøgletalsanalyser kunne vi angive, at virksomheden havde en forhøjet konkursrisiko.

  De informationer er essentielle, når det handler om at optimere og effektivisere din risiko- og kreditstyring, og det er altså oplysninger, du ikke finder i gratis data.

  Tele- og adressedata

  Der findes rigtig mange forskellige opslagsværktøjer online, hvor du kan finde tele- og adressedata på virksomheder, men oftest henter de kun telefonnumre fra ét sted. I Bisnode indsamler vi oplysninger om  virksomhedernes telefonnumre og adresser fra forskellige teleoperatører, og vi kvalitetssikrer data, så de er så ajourførte som overhovedet muligt. Vi ringer også selv ud til virksomheder og tjekker op på deres kontaktinfo, og her spørger vi samtidig ind til virksomhedens ”bløde” kontaktpersoner. På den måde får vi registreret virksomhedens øvrige kontaktpersoner, som fx IT, HR, salg, marketing osv. Vores salgsteam sørger også for at opdatere oplysninger på de virksomheder, de til daglig er i dialog med. 

  Generel datakvalitet

  Datakvaliteten er måske den mest essentielle forskel mellem gratis data og det data, vi stiller til rådighed. Vi opdaterer vores data dagligt – både via automatiske processer og manuelle tjek. Og vi lagrer og opbevarer historiske data, så vi altid kan se bagudrettet i ændringer osv. Fx kan du i vores database stadig finde alle lukkede og konkursramte virksomheder, og du kan se tidligere beslutningstagere på virksomhederne, hvilket ikke er muligt med gratis data. 

  Gratis data skal i mange tilfælde tages råt for usødet, og opdager du en fejl i data, kan du opleve, at der går utrolig lang tid, inden de rettes eller i værste tilfælde, bliver de det slet ikke. Vi arbejder derimod med datavedligehold som den vigtigste arbejdsopgave i vores datakvalitetscenter, hvor vi hver dag gennemgår fejllister – data som opfanges i vores automatiske flows, som kræver ekstra opmærksomhed.

  Læs mere om vores datakilder

  Noget af alt det andet

  • Vi opdaterer konkurser fra Statstidende hver eneste dag, hvor CVR er flere dage undervejs
  • Vi crawler revisorbemærkninger fra regnskabet og kategoriserer dem
  • Vi indtaster ejerdata på virksomheder, som ikke er forpligtet til at indrapportere til ejerregistret
  • Vi sikrer, at der ikke er dubletter i data, og at filialer ikke er gengangere af hovedselskabet
  • Vi er opmærksomme på, at valutatype stemmer overens med det afleverede regnskab
  • Vi følger med i lovgivningen og sikrer, at vi altid arbejder i overensstemmelse med gældende regler og love

7 tips til hvad du skal være opmærksom på og overveje, hvis du arbejder med gratis data.

 • Undersøg altid dataleverandøren grundigt - er det en virksomhed, du kan have tillid til?
 • Hvordan indsamler den pågældende virksomhed deres data?
 • Spørg altid efter en testfil, så du kan undersøge datakvaliteten. Lever den op til dine forventninger, og det virksomheden har lovet?
 • Er data blevet behandlet, valideret og beriget eller blot indsamlet via forskellige hjemmesider? Spørg ind til processen.
 • Kan virksomheden opsætte garantier ift. de kvalitetsmæssige forpligtelser?
 • Spørg i dit netværk - er virksomheden kendt for høj kvalitet eller måske bare billige priser?
 • Kan den virksomhed, som du køber data af, rådgive om brugen af data i henhold til lovgivningen?
Bisnode profiler

find opdaterede oplysninger om alle danske virksomheder

Læs mere & prøv gratis

Vil du modtage nyheder fra Bisnode?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få relevante og topaktuelle nyheder om trends, tendenser og nye tiltag fra dataverdenen.

Bisnodes databeskyttelsespolitik
Fortroligheden og integriteten af dine personlige oplysninger er af særlig interesse for Bisnode. Vi behandler derfor dine oplysninger omhyggeligt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne om databeskyttelse. Vi anvender udelukkende de data, der leveres af dig, med det formål at sende dig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes ud én gang om måneden og du kan til hver en tid afmelde dig direkte i nyhedsbrevet.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik