Risk & Kredit

Global Bankruptcy Report 2019

17 jun 2019

49% af alle lande i årets rapport, viser en nedgang i antallet af konkurser sammenlignet med 2018 og 2017. Tilbagegangen er sket trods fortsatte økonomiske usikkerheder, herunder handelsfriktion mellem USA og Kina, Storbritanniens exit fra EU og en afmatning af forbrugernes udgifter i Kina.

Konkursrapporten er endnu en påmindelse om de fortsatte udfordringer, som mange virksomheder står over for i det nuværende usikre miljø. Vækstprognoserne for 2019 er blevet nedjusteret siden begyndelsen af året, og der forventes en langsommere vækst i de fleste regioner. Som følge heraf har Dun & Bradstreet nedjusteret landrisikovurderingen på otte økonomier siden starten af 2019 sammenlignet med kun tre opgraderinger. 

Rusland og Japan har begge oplevet et fald i antallet af virksomhedslukninger i 2018, mens konkurserne i USA, Tyskland og Italien er faldet med henholdsvis 3%, 3,9% og 5,8%. Konkurser UK e rfaldet marginalt med kun 0,3%, hvilket indikerer et niveau af stagnation.

Forsinket eller ubetalte faktura fra kunder er ofte en medvirkende faktor til en virksomheds konkurser.  Betalingsanalysen fra Dun & Bradstreet viser, at regninger i Tyskland blev i gennemsnit  blev betalt 6,7 dage forsent i 1. kvartal 2019, hvilket er meget bedre end det europæiske gennemsnit på 13,4 dage.

I Storbritannien steg den gennemsnitlige B2B betalingsydelse lidt fra 14,7 dage i 2. kvartal 2018 til 13,7 dage i 1. kvartal 2019.

Den fulde rapport, herunder detaljeret analyser af lande og regioner findes nedenfor.

Se den fulde rapport