Risk & Kredit Artikel Smart data

Er jeres kreditafdeling klædt på til fremtiden?

10 jul 2019

Tidligere har kreditafdelingen primært skulle håndtere og vurdere transaktioner, men det er nu ved at ændre sig, og kreditafdelingen får en større og større rolle i forhold til at skabe vækst. Med enorme mængder tværorganisatoriske data er den strategiske kreditafdeling et vigtigt aktiv i forhold til at identificere nye forretningsmuligheder og øge top- og bundlinje.

Ved at stå i spidsen for acceleration af salget og styre leverandørrisici har kreditafdelingen potentialet til at drive vækst. Kreditafdelingen forventes i stigende grad at understøtte og opfylde virksomhedens vækstmål. Men det kræver, at kreditafdelingerne ændre deres mindset og kan se fordelene i, at deres rolle ændres. Er kreditafdelingens oprindelige rolle så ved at være udspillet? Nej, ikke nødvendigvis. Men kreditafdelingen skal forandre sig og redefinere sig selv til at drive vækst i en tid med øget kompleksitet og risici. Heldigvis har mange forandringsvillige kreditafdelinger de fornødne kompetencer og værktøjer til at skifte fra at være krediteksperter med fokus på transaktioner til at være strategiske vækstkatalysatorer.

Kreditafdelingens rolle er under udvikling

Kredit- og vækstorienterede afdelinger, fx salgsafdelingen, skal have komplementære mål såsom at øge omsætningen og indtjeningen. Traditionelle kreditafdelinger har ansvaret for at reducere tab og mindske risici, men den nye strategiske kreditafdeling har ansvaret for at styre risici og afdække nye forretningsmuligheder. Og derfor befinder kreditafdelingen sig i en unik position i forhold til at hjælpe salgs- og marketingafdelingen med at identificere nye muligheder og lønsomme samarbejdsrelationer.

Data driver framtidens innovation

 

Samarbejdsbaseret salgsvækst

Når kredit- og salgsafdelingerne arbejder sammen, sætter det gang i væksten. Den nye strategiske kreditafdeling har økonomisk indsigt i bl.a. betalingsadfærd, lønsomhed og risikostyring, som salgs- og marketingafdelingen kan udnytte til at skabe nye forretningsforbindelser og dermed øge indtjeningen. 


Kreditafdelingen kan fx skabe vækst ved at:

  • Analysere kundedata for at identificere nye forretningsmuligheder
  • Segmentere data for at definere virksomhedens ideelle kunder
  • Automatisere beslutningsprocesser og gøre dem mere effektive

Der er et kæmpe potentiale i at arbejde datadrevet, og gøres det rigtig vil salget accelerere, men manglende integration mellem kredit- og salgsdatasystemer og øvrige databaser hæmmer imidlertid vidensdelingen. Heldigvis er der råd for det. For at kreditafdelingen kan understøtte salget, skal datastrømmene mellem kredit- og salgsafdelingerne centraliseres, optimeres og strømlines. Efterfølgende er det vigtigt at sikre, at oplysningerne kædes sammen, for så kan salgsafdelingen nemlig udnytte viden fra kreditafdelingen til at forstå hele kundens livscyklus. Og samtidig kan salget bedre afdække potentielle kunder og brancher, som vil kunne drive den mest strategiske vækst.

Ved at lave kontinuerlige analyse af virksomheds portefølje, kan kreditafdelingen hjælpe salg og marketing med at maksimere marketinginvesteringer og prioritere salgsindsatser, herunder forbedre likviditet, forkorte salgscyklus, styrke kunderelationer og udvide pipelinen.

Læs mere om vores værktøj til intelligent kreditstyring i udlandet

Data driver framtidens innovation

 

Kreditafdelingen er også en kilde til rentabel vækst

Kreditafdelingen har en vigtig rolle i forhold til at skabe lønsom vækst. Ved at ændre sit mindset fra at være ”transaktionsdommer” til at være en førende strategisk vækstdriver, kan kreditafdelingen afdække nye forretningsmuligheder og tage teten på virksomhedens vækst. Med adgang til et hav af tværorganisatoriske data har kreditafdelingen en unik mulighed for at forsyne vækstorienterede afdelinger med de data, kompetencer og viden, de skal bruge for at drive nye forretningstiltag. Ved at udnytte disse kompetencer har kreditafdelingen en afgørende rolle i forhold til at accelerere salget og styre leverandørrisici. Kreditafdelingens transformationsrejse vil opnå mere end bare kreditstyring af virksomhedens kundeportefølje - det vil fuldstændigt ændre den måde, hvorpå virksomheder sætter gang i deres vækst.

Vil du høre mere eller har du spørgsmål?