Artikel Smart data Digital transformation

Arbejd datadrevet med screening af anmeldte skader og effektiviser din skadesbehandling

Som ansvarlig for skadesbehandling i et forsikringsselskab gør du alt for at opdage og spotte forsikringssvindel – men gør du det på den mest smarte og effektive måde? 

Det er jo en udbredt kendsgerning i forsikringsbranchen, at både forbrugere og virksomheder omgås loven, når det kommer til at anmelde skader. Forsikringssvindel er og bliver et stort problem, og det antages, at svindlen ikke bliver opdaget i 9 ud af 10 tilfælde. Ifølge Forsikring og Pension er antallet af svindelsager steget med 67 % fra 2009-2015, og et skøn lyder på, at svindel beløber sig til ca. 4 mia. kr. årligt – alene for danske forsikringsselskaber.

 

 

 

 

  •  
  • 5% synes det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen
  • 22% har omgået én eller flere forsikringregler
  • 47% finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældres navne

Stort set alle forsikringsselskaber, store som små, har en veldefineret proces og strategi for håndtering af skadesanmeldelser, heri inkluderet hvordan man faktatjekker og følger op på en eventuel mistanke om snyd. Men det er stadig svært at spotte svindlerne i massen af anmeldelser.

Automatiser din skadesproces og brug kun tid på de sager, som skiller sig ud

Forestil dig, at hver eneste gang en forbruger eller en virksomhed anmelder en skade hos dig, så bliver skadens omfang og validitet automatisk vurderet, for herefter at blive sendt til udbetaling eller videre til eftersyn og yderligere behandling. Der vil altså ikke være nogen manuel håndteringsproces med mindre en sag skiller sig ud i mængden, fx beløbsmæssigt, forklaringsmæssigt eller fordi du er særlig opmærksom på anmelderen.

Det er muligt hvis du arbejder med modeller til identificering af mistænkelige skadesanmeldelser

  • Miniminer tid på manuel gennemgang af skadesanmeldelser
  • Identificer svindelsager hurtigere og opdag en større procentdel af sager med mulig forsikringssvindel
  • Allokerer dine ressourcer korrekt og nedbring dine udbetalinger til ”snydere”

Visualisering af en skadesbehandlingproces baseret på data og modeller 

Når du arbejder med modeller til identificering af mistænkelige skadesanmeldelser, danner du regelsæt for, hvordan en skadesanmeldelse skal behandles, når den indlæses ind i jeres behandlingsteam. Baseret på en lang række datasæt og karakteristika om skadesanmelderen, om selve skaden og om historiske hændelser* for svindelsager, kan vi hjælpe dig med at definere, hvornår en sag ikke behøver personlig håndtering og kan sendes direkte til udbetaling, og hvornår den skal undersøges yderligere og behandles manuelt.

Skærmbillede 2019-10-16 kl. 15.11.42.png

*Data, som scoremodellen kan bygges på, er fx: er skadesanmelder registreret som dårlig betaler, har skadesanmelder anmeldt før, demografiske data, data fra tingbogen, er der aktivitet på CVR-nummeret, hvis det er en virksomhed som anmelder, skadens størrelse osv. Der er stort set ingen begrænsninger – vi tager udgangspunkt i den viden, som I har om kunderne, hændelsesdata og data som vi har via forskellige registre. 

Vil du høre nærmere?

Hvad er et Fraud scorecard?

  • Et scorekort er en matematisk model, som estimerer sandsynligheden for at en bestemt hændelse indtræder, fx misligholdelse.
  • Scorekort bygges på historiske data, hvor karakteristika for den enkelte kunde (for eksempel alder, indtægt, boligform, osv.) på et givet tidspunkt, som kan forklare kundens adfærd i den efterfølgende periode. I forsikrings øjemed bruger vi data fra kunden samt data fra skadesanmeldelsen til at udvikle scoren.
  • Resultatet af modellen er som regel sandsynligheden for, at skadesanmeldelsen indeholder svindel.

OBS: Husker du at indberette dårlige betalere?

Vi vil opfordre dig til at indberette jeres dårlige betalere til Debitor Registret – Bisnodes skyldnerregister. Ved at gøre det, sikrer I jer, at andre virksomheder ikke yder kredit til jeres dårlige betalere, og sandsynligheden for, at de betaler deres udestående hos jer, bliver langt større.
 

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe?

Du er også meget velkommen til at ringe direkte til Charlotte Nielsen, som er vores ekspert på forsikringsbranchen. Hendes telefonnummer er: 2423 9476.

Nysgerrig? Vil du høre mere eller har du spørgsmål?