Smart data Risk & Kredit

Beregning af nøgletal

20 okt 2017

Der findes mange forskellige nøgletal, der kan bruges når virksomhedens udvikling skal analyseres. Nedenfor har vi nævnt nogle af de væsentligste:

 

   

Nøgletal

         

Formel

    Afkastningsgrad    
 

 

 

  (Primært resultat * 100 / Balance) * 12 / Antal måneder i periode
    Aktivernes omsætningshastighed

          (Nettoomsætning / Balance) * 12 / Antal måneder i periode
    Debitorernes omsætningshastighed

          (Nettoomsætning * 1,25 / Varedebitorer) * 12 / Antal måneder i periode

    Dækningsgrad / Bruttomargin

          (Bruttoresultat * 100) / Nettoomsætning

    Egenkapital i pct af nettoomsætningen

          (Egenkapital * 100) / Nettoomsætning

    Egenkapitalens forrentning

          (Årets resultat * 100 / Egenkapital) * 12 / Antal måneder i periode

    Gearing           (Ansvarlig lånekapital med ubetinget tilbagetrædelseserklæring + Ansvarlig lånekapital
+ Langfristet gæld til kreditinstitutter + Langfristet bankgæld + Langfristet
gæld til koncernforbundne + Langfristet gæld til ejere + Øvrig langfristet gæld +
Kortfristet gæld til kreditinstitutter + Kortfristet bankgæld + Kortfristet gæld til koncernforbundne + Kortfristet gæld til ejere) * 100 / Egenkapital
   
Gældsgrad

         
(100 - Soliditetsgrad) / Soliditetsgrad

    Kapacitetsgrad

          Bruttoresultat / (Bruttoresultat - Primært resultat)

    Kreditorernes omsætningshastighed

          (Vareforbrug * 1,25 / Varekreditorer) * 12 / Antal måneder i periode

    Likviditetsgrad 1

          Omsætningsaktiver * 100 / Kortfristet gæld

    Likviditetsgrad 2

          (Omsætningsaktiver - Varebeholdninger) * 100 / Kortfristet gæld

    Livide midler i pct af nettoomsætning

          (Likvide midler + Værdipapirer) * 100 / Nettoomsætning

    Nulpunktsomsætning

          (Bruttoresultat - Primært resultat) / Dækningsgrad

    Overskudsgrad

          (Primært resultat * 100 / Nettoomsætning) * 12 / Antal måneder i perioden

    Payout ratio

          (Udbytte * 100) / Årets resultat

    Resultatgrad

          (Årets resultat efter minoritetsinteresser * 100) / Nettoomsætning

    Sikkerhedsmargin

          (Primært resultat * 100) / Bruttoresultat

    Soliditetsgrad

          Egenkapital * 100 / Balance

    Varelagerets omsætningshastighed

          (Nettoomsætning * 12) / Varebeholdninger) / Antal måneder i periode

Vil du modtage nyheder fra Bisnode?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få relevante og topaktuelle nyheder om trends, tendenser og nye tiltag fra dataverdenen.

Bisnodes databeskyttelsespolitik
Fortroligheden og integriteten af dine personlige oplysninger er af særlig interesse for Bisnode. Vi behandler derfor dine oplysninger omhyggeligt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne om databeskyttelse. Vi anvender udelukkende de data, der leveres af dig, med det formål at sende dig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes ud én gang om måneden og du kan til hver en tid afmelde dig direkte i nyhedsbrevet.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik

Tjek regnskaber og nøgletal for alle danske virksomheder online

Få det absolut bedste grundlag for at potentialevurdere dine kunders økonomi

Prøv gratis