Risk & Kredit Artikel Smart data

5 gode råd fra dataeksperten - gå fremtiden sikkert i møde med en datastrategi

Der ligger et stort vækstpotentiale i at omdanne dine data til intelligent viden. Derfor er det er en god idé at udarbejde en strategi for, hvordan data skal bruges, så den åbner for nye muligheder i markedet, optimerer salgsindsatsen, og sender virksomheden ét skridt foran konkurrenterne.

  ”Indsamling og strukturering af data sikrer fremtiden”

  Dataindsamling og strukturering kan godt opleves som en unødvendig omkostning, hvis du ikke har et direkte formål med det. Men får du ikke begyndt, afskærer du dig fra at bruge data til at optimere handlinger i fremtiden. Indsamling og strukturering af data er som regel en mindre investering – uanset om det bruges her og nu eller senere. Bruges data som viden, finder du med stor sandsynlighed forretningsgange og processer, som kan forbedres. Og herefter kan du med en yderligere investering i et større analysearbejde åbne for nye muligheder i markedet. Derfor bør data være en essentiel del af strategien for alle større virksomheder for at sikre den fremtidig konkurrenceevne.

  "Den fysiske handling skal komme først"

  Dataanalyser skaber værdi i en virksomhed, hvis arbejdet fører til, at du driver din forretning på en ny måde. Derfor anbefaler jeg, at du tænker en fysisk handling ind foran alt analysearbejdet.  Stil dig selv spørgsmål som giver dig svar til en bestemt handling. Det kunne fx være "skal vi åbne en ny afdeling i denne by?", "hvilke kundeemner skal vores sælgere ringe til?", "hvem skal vi sende reklamer til?". Eller "skal vi foretage en investering i et givent projekt?". Har du ikke en konkret handling for øje, før du starter analysearbejdet, er der stor risiko for, at du ender med en skuffeanalyse, som aldrig skaber værdi.

  "Guldet ligger gemt i datakilderne"

  Effektiviteten af dataanalyse kan som regel øges eksponentielt, hvis du kombinerer flere datakilder. Arbejder du med forbrugere, kan du fx få demografiske baggrundsvariable som alder, indkomst, uddannelse, familietype m.m. kørt sammen med dine kundedata, og så vil du med stor sandsynlighed opdage nye mønstre i kundernes adfærd. Viden du fx kan bruge til at målrette tilbud eller til at analysere prissætning af dine varer. Du skaber altså stor værdi ved at indsamle data fra forskellige forretningsområder eller ved at samarbejde med eksterne partnere, som hjælper dig med at kombinere forskellige datakilder. Det samme data kan du finde om dine erhvervskunder – her kan informationer fra salgsordre, kampagner, arrangementer, opsigelser og kontaktformularer sættes i system og kædes sammen med eksterne informationer som virksomhedernes størrelse, branche, beliggenhed og meget mere.

  ”Få større effekt med samme manpower”

  Den øgede tilgængelighed af computerkraft, data og fremskridt indenfor maskinlæring betyder, at tidsforbruget på forskellige forretningsprocesser kan reduceres dramatisk. Fx kan analyser programmeres, så de kan individualiseres med data fra forskellige forretninger i landet uden brug af mere manpower. I stedet for at bruge mange timers arbejde på at finde frem til kunder, som skal kontaktes med individuelle fastholdelsestiltag, kan hele processen programmeres. Lad mig komme med et eksempel: Du kører en maskinlæringsalgoritme, som på baggrund af det nyeste data finder ud af hvilke kunder, som har størst sandsynlighed for at forlade virksomheden. Herefter kan kunderne segmenteres i forskellige puljer baseret på indsatser, der skal rettes imod dem. Puljerne gives herefter til de kundeansvarlige eller overføres til e-mail eller SMS lister, alt efter de aktiviteter, som skal gennemføres. Processen kan herefter automatiseres og gentages, så ofte du ønsker det.

  "Giv den gode idé din egen form"

  Viden og data er ikke produkter, som går tabt, når de bliver brugt. Derfor kan der spares udviklingsomkostninger ved at undersøge og lade sig inspirere af, hvordan andre virksomheder bruger data. For som regel kan andres gode idéer også skabe stor værdi i din forretning. Du når langt, når bare du tilpasser data og processer, så de passer til virksomhedens situation. Der findes mange eksperter, som dagligt arbejder med data og har erfaring med analysearbejde fra andre virksomheder. Her kan du hente stor inspiration. For ofte skal der idéer til udefra for at tænke tingene anderledes. Og når viden forankres i organisationen, kan nye og bedre forretningsgange øge performance mange år ud i fremtiden.

   

  Vil du i gang?

  Vi hjælper dig gerne med at lave en datastrategi, som passer til din virksomhed.

  Kontakt os på mail
  eller ring på 70220410

Vil du modtage vores nyhedsbrev?