Artikel Risk & Kredit

3 gode grunde til, at du bør indhente kreditoplysninger og kreditovervåge dine kunder og leverandører.

Pandemien har ramt mange virksomheder. Manglende likviditet og kredit betyder øgede risici. For at minimere konsekvenserne for ens virksomhed skal man i første omgang have styr på sine kunder og leverandører. 

Hele verden befinder sig i en dramatisk pandemi, der skaber stor usikkerhed. Konsekvenserne af de foranstaltninger, der træffes for at begrænse spredningen, rammer også erhvervslivet hårdt. Det er vigtigere end nogensinde at holde hjulene i gang, og vi skal hver især hjælpe med at minimere både de menneskelige og de økonomiske konsekvenser.  

Der er mange virksomheder, der i dag ikke kører nogen form for kreditkontrol, og i den situation, vi befinder os, skaber det en stor risiko. Ved ikke at kredittjekke dine kunder har du heller ikke et overblik over, hvilke virksomheder der har betalingsevne, og hvilke der ikke har. Risikoen for ikke at blive betalt for varer eller tjenesteydelser, du har leveret, stiger. Bisnodes løsninger forudser 90% af alle konkurs i op til 1 år i forvejen og giver vigtige oplysninger om dine kundernes betalingsmønstre.

– Vi oplever allerede lavere handelsaktivitet på næsten alle områder, og når salget falder, bliver det endnu vigtigere at sikre, at de kunder, du har, kan betale. Vi er næsten i en nødsituation, og vi anbefaler derfor alle vores kunder at kontrollere deres kunder og leverandørers likviditet og solvens ekstra omhyggeligt. Konkurser vil ske, og hvis virksomhederne ikke styrer deres kredit, vil det yderligere forringe det svage marked og forårsage endnu flere konkurser. 

3 gode grunde til, at du bør indhente kreditoplysninger og kreditovervåge dine kunder:

  • Nogle af dine kunder kan gå konkurs – Vil du gerne vide hvilke?
    Med de værktøjer, Bisnode har i dag, er det nemt at minimere dine tab. Start med en systematisk kreditkontrol af dine kunder. 80 % af tabene kommer fra ”gode” eksisterende kunder. Få advarselssignaler, såsom at bestyrelsesformanden eller revisoren træder af, eller at der foretages ændringer i prioritering af pantebreve eller betalinger forsømmes.

  • Kreditkontrol betaler sig: Et enkelt tab kan svare til 20 ekstra salg.
    Hvis du sælger på kredit for DKK 10.000 og ikke får pengene ind (ofte på grund af manglende kreditkontrol), og overskudsgraden er 5 %, skal du have 20 ekstra salg for at opveje tabet. Dette kan betyde tabt likviditet! Da krisen rammer forskelligt i brancherne, er det klogt at være særlig opmærksom på visse sårbare sektorer.
  • Du bør også kreditkontrollere dine leverandørere. Hvad gør du, hvis du ikke kan få varer leveret? Vil dine leverandører kunne klare sig igennem de hårde tider og blive ved med at levere til dig? Sørg for at være klar med alternativer! 
 

Vil du høre mere eller har du spørgsmål?