Compliance Seminar

d. 4. september 2019

Gratis compliance seminar

Program Tilmelding

Compliance er blevet et strategisk forretningsben for mange danske virksomheder og et nødvendigt onde for andre. Uanset hvad, så er compliance en både stor og vigtig udfordring for alle, som driver forretning.

Når det handler om at arbejde i overensstemmelse med lovgivningen og sikre sin virksomhed både etisk og økonomisk, så er der brug for struktur, processer og planlægning på alle niveauer i virksomheden – og derfor sætter vi stærkt fokus på dette, når vi afholder vores compliance vidensdag. Vi kigger ind på og diskuterer, hvordan compliance implementeres, dokumenteres og integreres, og vi sørger for, at du får håndgribelig inspiration med hjem.

Hvor og hvornår?

  • Seminaret finder sted onsdag den 4. september 2019 fra kl. 08.30.
  • Adressen er Gyngemose Parkvej 50, 14. sal, 2860 Søborg (gratis parkering)

Vi sørger for forplejning både morgen og middag. 
Seminaret er gratis, men vi har dog et no show fee på kr. 500,- hvis du ikke melder afbud. 

Dagen er for dig, der ...

... gerne vil inspireres og have praktiske eksempler på, hvordan danske virksomheder overholder og arbejder med
gældende lovkrav. Du arbejder selv med compliance eller risk management og har derfor en naturlig interesse i at kende til mulige processer og arbejdsgange, der kan effektivisere og kontrollere de aktiviteter, der er nødvendige for at være compliant.

Tilmeld dig her

Kom og bliv inspireret af...

 

 

 

 


Dagens program

 

08:30 - 09:00 Registrering, morgenmad og networking
   
09:00 - 09:10 Velkommen
   
09:10 - 09:40 Tormod Tingstad, Partner, Kammeradvokaten
 

Mange danske virksomheder opfylder ikke dagens lovkrav ift. anti-korruption og compliance. Har I styr på jeres compliance? Få et indblik i situationen lige nu og hvordan I enkelt og reelt kan sikre jeres compliance.

Læs mere om Tormods indlæg

   
09:40 - 10:00  Richard Atleen, Manager of Business Development Risk, Bisnode
 

Hvor er sweetspottet mellem virksomhedens behov og den rigtige complianceløsning? Få indblik i de strategiske og taktiske overvejelser, når du skal i gang med compliance.

Læs mere om Richards indlæg

   
10:00 - 10:20 Christian Elkjær, Solution Advisor, Bisnode
 

Fremtidens onboarding- og overvågningsløsninger inden for compliance.
Hvordan ser fremtiden ud ift. effektive og værdiskabende compliance-løsninger?

Læs mere om Christians indlæg

   
10:20 - 10:35    Pause
   
10:35 - 11:30 Rundbordsdiskussion
  På dagen vil vi dele os op i mindre grupper og diskutere erfaringer og udfordringer med compliance, som fx strategi, implementering og next steps.
   
11:30 - 12:00  Joris Andersen, Head of Legal, Arla
 

Systemimplementeringen var den lette del!
Arlas erfaringer med det interne setup og processer ift. sanktionsscreening.

Læs mere om Joris indlæg

   
12:00 - 12:30  Arnt Olav Aardal, Head of Compliance, Bisnode
 

Etiske refleksioner i en teknologidrevet hverdag. På det seneste har vi oplevet større og større opmærksomhed på de regulatoriske krav, der er knyttet til digitalisering. Særligt ift. GDPR og den kommende ePrivacy-forordning. Men hvad med etikken?

Læs mere om Arnt Olavs indlæg

   
12:30 - 12:45  Opsamling på dagen
   
12:45 - 13:30  Frokost & networking

Tilmelding

Seminaret er gratis, tilmeld dig her.

Tormod Tingstad, Partner, Kammeradvokaten

Mange danske virksomheder opfylder ikke dagens lovkrav ift. anti-korruption og compliance. Har I styr på jeres compliance? Få et indblik i situationen lige nu og hvordan I enkelt og reelt kan sikre jeres compliance.

Danske myndigheder har traditionelt været tilbageholdne med at strafforfølge danske virksomheder for korruption, uanset om den er begået i Danmark eller i udlandet. Atea-dommen og rekordbøden på DKK 230 million i Hempel-sagen har ændret dette billede dramatisk, og flere virksomhedsledere har grund til at sove dårligt om natten. For compliance og anti-korruption kræver en reel indsats. Det er ikke blot en politik og nogle interne kurser. Hvad betyder det for jer som virksomhed?

Med andre ord: Hvilken virkelighed er det, danske virksomheder står over for i 2019 ift. korruption og compliance? Kan compliance faktisk blive et effektivt og tillidsskabende ledelsesværktøj? Og findes der i øvrigt en kom-i gang-strategi for, hvordan man i virksomheden kommer i gang med en enkel proces, som gør en reel forskel? Disse spørgsmål og flere til vil Tormod Tingstad, Partner & Advokat hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith, med næsten 20 års erfaring inden for compliance og anti-korruption, adressere og måske svare på. Det bliver underholdende, udfordrende og konkret.

Richard Atleen, Manager of Business Development Risk , Bisnode

 

Hvor er sweet spot mellem virksomhedens behov og den rigtige compliance-løsning? Få et indblik i de strategiske og taktiske overvejelser, når du skal i gang med compliance

Hvad er det for nogle strategiske og taktiske overvejelser, man som virksomhed skal gøre sig, når man skal vælge den compliance-løsning, som passer netop til jeres behov? Richard Atleen, Manager of Business Development Risk, Credit & Compliance hos Bisnode, har mange års erfaring med udvikling af compliance-produkter. Richard vil give os et indblik i, hvad det typisk er for nogle overvejelser, virksomhederne gør sig - baseret på rigtige cases. Han vil også give os nogle tips til at sikre de mest effektive processer samt en praktisk tilgang til lovens krav og dermed de bedst mulige løsninger. Hands-on og lavpraktisk og lige til at tage med hjem i virksomheden.

Sprog: Engelsk

Christian Elkjær, Solution Advisor, Bisnode

Fremtidens onboarding- og overvågningsløsninger inden for compliance. Hvordan ser fremtiden ud ift. effektive og værdiskabende compliance-løsninger?

Mange virksomheder oplever, at det er omkostningstungt at indkøre et compliance-system og en compliance-proces. Christian Elkjær, Solution Advisor hos Bisnode, arbejder hver dag med at hjælpe virksomheder med at arbejde så systematisk og automatiseret som muligt. I dag vil han give os et indblik i de løsningsmuligheder, der er derude - og et blik på fremtiden.

Joris Andersen,
Head of Legal,
Arla

Systemimplementeringen var den lette del!
Arlas erfaringer med det interne setup og processer ift. sanktionsscreening

Joris Andersen, Head of Legal for Arlas internationale forretning, vil tage os med på en af Arlas mange rejser, som starter med implementeringen af en ny sanktionsscreeningspolitik og ender ved en status for, hvor Arla er i dag. Vi vil komme forbi opsætningen af det interne setup og få en detour til udfordringerne ift. den interne governance og processer. Joris vil delagtiggøre os i Arlas interne overvejelser undervejs; give os indblik i fejlskud og overordnet give os noget inspiration til, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, når man skal i gang med et solidt sanctions screening-setup.

Arnt Olav Aardal, Head of Compliance, Bisnode

Etiske refleksioner i en teknologidrevet hverdag. På det seneste har vi oplevet større og større opmærksomhed på de regulatoriske krav, der er knyttet til digitalisering. Særligt ift. GDPR og den kommende ePrivacy-forordning. Men hvad med etikken?

For selvom noget er lovligt fra et retsligt synspunkt, er det ikke nødvendigvis det rette at gøre set fra et etisk perspektiv? Måske bør vi stoppe op og se nærmere på de etiske vurderinger ved vores øgede brug af teknologi og digitalisering. I dette oplæg vil Arnt Olav Aardal, Head of Compliance i Bisnode, se nærmere på grænserne mellem restlige og etiske vurderinger i forbindelse med vores øgede brug af teknologi.

Sprog: Engelsk